Friday, 4 March 2011

dokumen perniagaan

ULANG KAJI CEPAT UNTUK SPM
Dokumen Perniagaan dan catatan ke BCP

Jenis dokumenSalinan/
Asal
Butir Catatan bergu
Buku catatan pertamaAkaun didebitkanAkaun dikreditkan
InvoisSalinanBarangJurnal JualanPenghutang
AsetJurnal AmPenghutangAset
AsalBarangJurnal BelianPemiutang
AsetJurnal AmAsetPemiutang
Bil Tunai atau Jualan TunaiSalinanBarangBuku TunaiTunai/BankJualan
AsalBarangBuku TunaiBelianTunai/Bank
AsetBuku TunaiAsetTunai/Bank
BelanjaBuku TunaiBelanjaTunai/Bank
Nota KreditSalinanBarangJurnal Pulangan Jualan/ MasukPenghutang
AsetJurnal AmAsetPenghutang
AsalBarangJurnal Pulangan Belian/ KeluarPemiutang
AsetJurnal AmPemiutangAset
Nota DebitSalinanBarangJurnal JualanPenghutangPendapatan
BelanjaJurnal AmPenghutangPendapatan
AsalBarangJurnal BelianPemiutang
BelanjaJurnal AmBelanjaPemiutang
ResitSalinanInvoisBuku TunaiBank/TunaiPenghutang
DiskaunBuku TunaiDiskaun diberiPenghutang
BarangBuku TunaiBank/TunaiJualan
AsetBuku TunaiBank/TunaiAset
AsalInvoisBuku TunaiPemiutangBank/Tunai
DiskaunBuku TunaiPemiutangDiskaun diAsal
BarangBuku TunaiBelianBank/Tunai
AsetBuku TunaiAsetBank/Tunai
BelanjaBuku TunaiBelanjaBank/Tunai
Makluman DebitAsalBelanjaBuku TunaiBelanjaBank
Makluman KreditAsalPendapatanBuku TunaiBankPendapatan
Keratan CekSalinanBarangBuku TunaiBelianBank
InvoisBuku TunaiPemiutangBank
AsetBuku TunaiAsetBank
BelanjaBuku TunaiBelanjaBank
AmbilanBuku TunaiAmbilanBank
TunaiBuku TunaiBank (k)Tunai (k)
Baucar PembayaranSalinanBelanjaBuku TunaiBelanjaBank/Tunai
Wang tunai Masuk Simpanan/DepositAsalTunaiBuku TunaiBank (k)Tunai (k)
Slip Daftar TunaiSalinanBarangBuku TunaiTunaiJualan
AsalBarangBuku TunaiBelianTunai
Memo* ModalJurnal AmAsetModal
AmbilanJurnal AmAmbilanBelian
AmbilanBukuAmbilan Tunai
BelanjaJurnal AmPengiklananBelian
* Perlu baca butir dengan teliti.